Home

Ekonomi, juridik gymnasium poäng

Ekonomiprogrammet inriktning juridik i Stockhol

Ekonomi­programmet. Ekonomiprogrammet är ett brett, högskoleförberedande program. Det passar dig som vill läsa vidare, kanske inom ekonomi, juridik eller marknadsföring. Programmet ger förståelse för morgondagens företagande och hur lönsamma affärer kan kombineras med hållbar utveckling Ekonomi 300 p Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi 2 100 Matematik 3b 100 Juridik 300 p Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Programfördjupningar 300 p Affärsjuridik 100 Engelska 7 100 Entreprenörskap 100 Entreprenörskap och företagande 100 Etnicitet och kulturmöten 100 Filosofi 1 50 Filosofi 2 50 Företagsekonomi- specialisering. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra... På ekonomiprogrammet får du lära dig om de ekonomiska och juridiska förhållandena i samhället, om inhemsk handel och internationellt företagande...

Juridik - Gymnasiu

Vi på Atletica erbjuder ekonomiprogrammets båda inriktningar - ekonomi och juridik. Om du väljer ekonomi som inriktning får du fördjupa dig i företagsekonomins kunskapsområden som till exempel marknadsföring och redovisning. Väljer du istället juridik som inriktning får du bland annat fördjupa dig i internationell rätt och du får öva på att analysera och bedöma juridiska. Ekonomiprogrammet på Nynäshamns gymnasium ger dig kunskaper om hur människor tänker, känner och agerar. Du får psykologikunskaper som är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Programmet ger dig grundläggande kunskaper som gör det möjlgt att direkt ta anställning som ekonomiassistent, starta och driva eget företag. Det gör dig också väl förberedd.

Bromma gymnasium | Kunskap & Gemenskap

Antagningsgräns & Median 2020. Ekonomi Ekonomi: 280/300 Ekonomi Juridik: 280/300 Internationell Ekonomi: 277,5/29 Österåkers gymnasium erbjuder två inriktningar Ekonomi. Syftar till att du ska få kunskaper om företagsekonomins olika områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du får också lära dig hur du startar, driver och utvecklar företag. Juridik

Brommanästet 2019 | Bromma gymnasium

Ekonomi­programmet. Ekonomiprogrammet är för dig som är nyfiken på företagande, entreprenörskap och samhälle. Utbildningen ger dig en inblick i hur lagar och regler påverkar både företag och dig som privatperson. På ekonomiprogrammet kan du också prova på företagande genom UF - Ung Företagsamhet På ekonomiprogrammet väljer du först mellan ekonomi och juridik, sedan finns flera olika fördjupningar att välja mellan. Vilken passar dig bäst? Samarbete med företag och universitet . Företagen är en stor och viktig del av vårt samhälle. Här finns ett stort nätverk av företag och företagare som både fungerar som handledare och bidrar i undervisningen. Du kommer att ha ett fad Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning - ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och.

Juridik - Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

Juridik Med reservation för ändringar Gymnasiegemensamma ämnen Summa Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap 2 100 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 Programgemensamma ämnen Företagsekonomi 1 100 Moderna språk 100 Privatjuridik 100. Med inriktningarna: Ekonomi - Juridik. Ger dig som har sikte på företagsvärlden god kompetens inom ekonomi och ledarskap. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter. Här.

Ekonomiprogrammet inriktning juridik - Viktor Rydberg

 1. EK Poängplan för • Ekonomi • Juridik Totalt 2500 poäng Individuellt val 200 poäng Gymnasiearbete 100 poäng Din skola! Här på Åbyskolan får du en chans att utvecklas både som student och människa. Eleverna som går på Åbyskolan är väldigt ambitiösa och strävar ständigt efte ; Ekonomiprogrammet. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från.
 2. Juridik är en utbildning som ryms inom Ekonomiprogrammet. I ledar- och chefsuppdrag ingår ofta ett ekonomiskt ansvar och detta förbereds du inför genom kurser i företagsekonomi, i kombo med juridikkurser riktade mot privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort. Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos.
 3. Ekonomi. Inriktning Ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Juridik. Inriktning Juridik ger kunskaper inom rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt
 4. ologi. 100. 100 p valbar kurs. Exempel på kurser som kan komma att erbjudas: Engelska 7; Ledarskap och organisation; Matematik 3b; Naturkunskap 2; Internationell ekonomi; Internationella relationer Skrivande; 10
 5. istration och försäljning. Utbildningen passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi. Du läser om rättssystemets uppbyggnad och hur det fungerar

Inriktningar 300 poäng Ekonomi EKEKO ; Entreprenrskap ; Entreprenrskap och företagande FÖRENT0 ; 100 : 50 : 50 : 100 : Fretagsekonomi Fretagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 50 50 100 Matematik Matematik 3 MATMAT03b 100 50 50 100 . Juridik EKJUR . Filosofi Filosofi 1 FIOFIO01 [50] [25] [25] [50] Psykologi Psykologi 2 PSKPSY02a [50] [50] [50] Juridik Rätten och samhället JURRÄT0 [100] [50] [50. I kurser som berör ekonomi och juridik får du lära dig om hur världen fungerar och hur den kan förändras. Du får också möjlighet att starta ditt eget företag och genom besök komma i kontakt med makthavare, jurister, ekonomer och företagare. Ekonomiprogrammet på Kungsholmens västra gymnasium ger dig förutsättningar att klara högskolestudier inom ekonomi, juridik och andra. På Finnvedens Gymnasium erbjuder vi inriktningarna Ekonomi och Juridik. Inriktningar. Ekonomi Fokuserar på företagsekonomiska områden som t.ex redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Här får du en gedigen grund att stå på om du i framtiden vill starta och driva ett eget företag! Juridik Efter grundläggande studier i företagsekonomi fördjupas.

Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig både för studier på högskola och universitet. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i samhälls­ekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om vilken roll företag spelar för samhällsutvecklingen i din närhet och i världen. Utbildningen ger även kunskaper om villkor för hållbar utveckling. Ekonomiprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskola och universitet. Du kommer också att lära dig grunderna i eget företagande. Vi kommer att ha höga förväntningar på dig som elev och vi jobbar hårt för att du ska få en utbildning av högsta kvalitet. INRIKTNINGAR och Fördjupningar. Ekonomi.

Inriktning Juridik på Ekonomiprogrammet - Gymnasiu

 1. Ämnet juridik handlar om hur Sveriges lagar påverkar företag och privatpersoner. Du lär dig rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det påverkas av internationell rätt. Du kommer att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor. Programmet är högskoleförberedande. Du kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra.
 2. st två program som du vill jämföra! Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik på Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Västra ger dig kunskaper inom företagsekonomi, privatjuridik, moderna språk och psykologi Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra
 3. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om.
 4. Ekonomi och juridik; Estetiska kurser; Idrott och hälsa; Matematik och programmering; Mental träning; Naturvetenskap ; Samhälle, religion och historia; Språk; Föreningar; Blanketter/dokument; Betyg; Kontakt. Kontakta skolan; Skolledning; Lärare; Övrig personal; Menu Menu; Entreprenörskap, 100 poäng ENTENR0 Skulle du vilja pröva på att driva ett eget företag? I kursen.
 5. Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är ett program som ger bred behörighet till vidare studier. Här utvecklar du dina kunskaper i juridik, företagsekonomi, entreprenörskap och samhällskunskap. Inriktningen juridik ger dig kunskap kring rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du kommer även att lära dig om avtal och internationell rätt för att kunna förstå vår.
 6. Programmet ger dig en bred högskoleförberedande utbildning med fokus på företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Engagerade och kunniga lärare, nära samarbete med många företag i Umeåregionen och goda kopplingar till Umeå universitets ekonomiutbildningar gör Dragonskolans ekonomiprogram till det rätta valet för dig som är intresserad av en framtid inom ekonomi och juridik
 7. Värmdö gymnasium Ekonomiprogrammet Åk 1 lå 2021/22 ht21 - vt24 Inriktning: Ekonomi, marknadsföring 2021-03-23 EK-EK Gymnasiegemensamma ämnen (GGÄ) Ämne Kurs Kurskod Poäng ht21 vt22 ht22 vt23 ht23 vt24 Schema Engelska Engelska 5 ENGENG05 100 40 40 80 Engelska Engelska 6 ENGENG06 100 45 45 90 Historia Historia 1b HISHIS01b 100 45 40 85 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100.

Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

Inriktning Juridik (EKJUR) Kan kombineras med specialidrott (NIU) Kurser Poäng ÅK1 ÅK2 Åk3 Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 100 100 Engelska 6 100 100 Historia 1b 100 100 Idrott och hälsa 1 100 50 50 Matematik 1b 100 100 Matematik 2b 100 100 Naturkunskap 1b 100 100 Religionskunskap 1 50 50 Samhällskunskap 1b 100 100 Samhällskunskap 2 100 100 Svenska 1 100 100 Svenska 2 100 100. Ekonomiprogrammet ger dig fördjupning inom företagsekonomi, entre­prenörskap, juridik och språk. Du kan välja mellan två inriktningar: ekonomi och juridik. YouTube. Mjölby kommun. 69 subscribers. Ekonomi. Watch later EK - Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi eller juridik. SA - Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap eller medier, information och kommunikation. NA - Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap. (Programmet utgår, endast sökbar för åk3) Gymnasiegemensamma ämnen (1150-1250 poäng) Engelska 5 100p Engelska 6 100p Historia 1b 100 Idrott och. Inriktning Ekonomi, Juridik Ekonomiprogrammet är ett program för dig som vill studera vidare på universitet och högskola inom till exempel ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning där du efter gymnasiet har en bred kunskap om juridik, företagsekonomi och entreprenörskap. Två olika inriktningar . Poängplan. POÄNG EKONOMI Företagsekonomi 2 Entreprenörskap och företagande Matematik 3b 100 100 100 EKONOMI 300 P FÖRETAGS- & NATIONALEKONOMI 300 P Engelska 7 Ledarskap & Organisation Humanistisk spec - Nationalekonomi & Näringslivshistoria 100 100 100 REDOVISNING & FINANS 300 P Redovisning 2 Ledarskap & Organisation Företagsekonomisk spec - Företagsvärderingar & Aktiemarknaden 100 100 100.

Ekonomi. Ekonomiprogrammet på Samskolan ger dig en stabil grund inom det samhällsvetenskapliga området med fokus på ekonomi och juridik, inför dina fortsatta studier på högskola eller universitet. Du får utveckla dina kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik men också om hur människor tänker. Poäng- och timplanen finns för att garantera en miniminivå så att alla elever ska ha möjlighet att nå målen. Dokumentet poäng- och timplanen visar vilka kurser som ingår i varje program och årskurs samt hur många poäng kurserna består av och vilka terminer de går. Tänk på att när du har valt alla kurser som du måste läsa för ett nationellt program ska summan av dina kurser. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden Ekonomprogrammet ger en ekonomie eller filosofie kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier. Titeln civilekonom har funnits länge medan möjligheten till examen som civilekonom har bara funnits sedan 2007.

Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är alltså ekonomiprogrammet det rätta valet för dig. 1250 poäng. Engelska (5-6) 200 p. Historia. 100 p. Idrott och hälsa. 100 p. Matematik (1b-2b) 200 p. Naturkunskap. 100 p. Religionskunskap. 50 p. Samhällskunskap (1-2) 200 p . Svenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3) 300 p. Programgemensamma ämnen. 350 poäng. JENSEN gymnasium Kristianstad (start 2021) Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter. Programmet ger dig fördjupad kunskap inom ekonomi, lagar och regler. Du kommer lära dig mycket om det svenska rättsväsendet, till exempel hur man dömer i en rättegång. Här kan du läsa profilen: Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping.

Hej Sushi, din fråga får du egentligen ställa till CSN, för det är deras regler och det är CSN som fattar beslut. Men så vitt jag vet så får gymnasieelever Studiehjälp hela vårterminen det kalenderåret de fyller 20 år och från 1 juli har rätt att ansöka om Studiemedel som ger mer pengar - så om en gymnasieelev fortsätter läsa på gymnasiet efter 1 juli det kalenderåret hen. Värmdö gymnasium Ekonomiprogrammet Åk 1 lå 2020/21 ht20 - vt23 Inriktning: Ekonomi, marknadsföring 2019-12-20 EK-EK Gymnasiegemensamma ämnen (GGÄ) Ämne Kurs Kurskod Poäng ht20 vt21 ht21 vt22 ht22 vt23 Schema Engelska Engelska 5 ENGENG05 100 40 40 80 Engelska Engelska 6 ENGENG06 100 45 45 90 Historia Historia 1b HISHIS01b 100 45 40 85 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100. Under utbildningen på Åva gymnasium fick jag en bred bild om ekonomi ämnet som skapade ett intresse hos mig att fortsätta mina studier direkt efter gymnasiet. Att ha grunderna i ekonomi har delvis hjälpt mig, då lärarna gå igenom grunderna väldigt snabbt på universitetet. Genom att ha grunderna från början hade jag det lite lättare att förstå helheten, och hur allt hänger ihop. Ekonomi. Lyssna Dela Kontakta oss. Dölj karta. Elof Lindälvs gymnasium. Lindälvs gata 3. 434 32 Kungsbacka. 0300-83 40 00. Sjukanmälan elever: Via vklass.se eller i Vklass app. Sjukanmälan skolpersonal: eloflindalvsgymnasium@kungsbacka.se

ProCivitas har som målsättning att bli Lunds, och Sveriges bästa gymnasium. På ProCivitas ställer vi höga krav på våra elever och vår verksamhet. Våra lärare är experter på att möta och utmana studiemotiverade elever så att de når sin fulla potential. Hos oss präglas kulturen av engagemang, gemenskap och entreprenörskap Juridik. Poäng. Affärsjuridik. 100. Rätten och samhället. 100. Kriminologi. 100. Juridisk fördjupningskurs* 100. Matematik 3B eller Retorik. 100. Filosofi. 50. Psykologi 2. 50. Summa . 600 * Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning. Efter utbildningen. Efter utbildningen. Ekonomiprogrammet kommer att förbereda dig väl för vidare högskolestudier. Ekonomiprogrammet är. Efter examen från programmet kommer du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. På Ekonomiprogrammet (EK) på Erik Dahlbergsgymnasiet (ED) satsar vi mycket på Ung Företagsamhet (UF). På UF får du starta och driva ett eget företag. Flera av våra elever har haft mycket fina framgångar med sina UF-företag både regionalt. Lagmansgymnasiet erbjuder två inriktningar: ekonomi och juridik. Ekonomisk inriktning: Här får du kunskaper inom olika företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, organisation och ledarskap samt marknadsföring. Du får också kunskaper som innebär att du får färdigheter i att starta och driva företag. Juridisk inriktning: Du får kunskaper om det svenska rättssystemet

• Ekonomi - Ekonomi • Ekonomi - Juridik Val 2, Programfördjupning (obligatoriskt) • En programfördjupningskurs att läsa i årskurs 2. Elever som väljer Juridik kan välja att läsa samma UF-kurser som Ekonomi. De omfattar tillsammans 200 poäng och sträcker sig från januari i årskurs 2 till juni i årskurs 3. Frivilligt val Eleverna kan även välja att läsa modernt språk nästa. Ekonomiprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier på högskola och universitet inom ekonomi, juridik och samhälls­vetenskapliga områden. Teckenspråk . Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella studieplanen. Övriga elever har möjlighet att läsa svenskt teckenspråk som modernt språk. Examen. För att få en examen.

Ekonomiprogrammet Juridik KLARA Teoretiska Gymnasiu

Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är ekonomiprogrammet det självklara valet! Du får lära dig grun­derna inom ekonomi och juridik. Både företagsekonomi och samhällsekonomi är viktiga områden på programmet. Du får också starta eget företag. Genom att gå från idé till färdig pro­dukt/tjänst inom ramen för UF, Ung Företagsamhet, får du vik­tiga erfare Inriktningar och programfördjupning 300 poäng. Första året läser alla elever samma kurser. Inför andra året väljer du en av programmets två nationella inriktningar, antingen Ekonomi eller Juridik. Ekonomi Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distansutbildning 100 poäng FÖRENT0DI. Entreprenörskap, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distansutbildning 100 poäng ENTENR0DI. Företagsekonomi 1, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distansutbildning 100 poäng FÖRFÖR01DI. Företagsekonomi 2, distans. Gymnasial.

I kursen juridik lär du dig om rättssystemet och vilken betydelse detta har för företagande. Ekonomiprogrammet är för dig som vill studera vidare inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden, och kanske bli revisor, civilekonom, jurist, marknadsförare eller egenföretagare. Under det sista året på Ekonomiprogrammet omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng LEDLED0-DI. Logistik 1, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng INKLOG01-DI. Logistik 2, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng INKLOG02-DI. Marknadsföring, distans. Gymnasial utbildning Handel. Handel, ekonomi och juridik. Distans, 100 poäng. Inköp 1 Ämnes-/kursplan. INKINK01 (Länk till extern sida.) Anmälningskod. INKINK01-DI. Skolform. Gymnasial utbildning. 5 Kursstarter Sortera efter: Sortera. Ekonomi & juridik. Redovisningsekonom; Paralegal; Ansökan; Vad är YH? FAQ; Inspiration; Partners; Om oss; Kontakt ; Ansökan YH - så här går det till! Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor efter sista ansökningsdag. Om du inte är behörig.

Ekonomiprogrammet i Uppsala - Gymnasiu

När du läser ekonomi på GTG har du dessutom möjlighet att utöka din utbildning med teknikkurser på totalt 400 poäng. Vårt fokus på teknik ger dig en kunskap och förståelse inom teknikområdet och teknikbaserad affärsverksamhet som gör att du kommer sticka ut i konkurrensen. Stor vikt i utbildningen kommer att läggas vid projektledning, hållbar utveckling samt internationella. Ekonomi­programmet - inriktning juridik Inriktning juridik ger dig kunskaper om lagar, rättegångar och det juridiska systemet. Engagerade lärare undervisar om regler för både privatpersoner, företag och organisationer. Vi har genomgångar och arbetar med olika skriftliga och muntliga uppgifter. I kurserna i Juridik lär vi oss om äktenskap, brott och straff, avtal för företag.

Värmdö gymnasium Ekonomiprogrammet Åk 1 lå 2021/22 ht21 - vt24 Inriktning: Ekonomi, marknadsföring 2021-03-23 EK-EK Gymnasiegemensamma ämnen (GGÄ) Ämne Kurs Kurskod Poäng ht21 vt22 ht22 vt23 ht23 vt24 Schema Engelska Engelska 5 ENGENG05 100 40 40 80 Engelska Engelska 6 ENGENG06 100 45 45 90 Historia Historia 1b HISHIS01b 100 45 40 85 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100. Inriktningskurser Ekonomi (300 poäng) Företagsekonomi 2 100 Entreprenörskap och företagande . 100 . Matematik 3b 100 . Programfördjupningskurser (300 poäng) Företagsekonomi specialisering (UF) 100 Marknadsföring . 100 . Internationell ekonomi 100 . Poängplan Kungsholmens Västra Gymnasium . 2020 . Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 . 1. Vi erbjuder franska, tyska, spanska och italienska. Ekonomiprogrammet, Juridik Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Summa Kursnamn (Poäng) 19/20 20/21 21/22 poäng Schablonkurser Individuellt val (200) 100 100 200 Moderna språk (100) 100 100 Programfördjupning (300) 100 200 300 Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 (100) 100 100 Engelska 6 (100) 100 100 Historia 1b (100) 100 100 Idrott och hälsa 1 (100) 50 50 100 Matematik 1b (100) 100 100. Inriktning Ekonomi 400 Idrott och hälsa 1 - specialisering 100 Entreprenörskap och företagande 100 Digitalt skapande 1 100 Företagsekonomi 2 100 Körsång 1 100 Matematik 3b 100 Musik 1 100 Företagsekonomisk specialisering 100 Modersmål 1 100 Summa 2500 poäng Inriktning Juridik 400 Garanterad undervisningstid: 2 180 timmar Filosofi 1 5

Värmdö gymnasium Ekonomiprogrammet Åk 1 lå 2018/19 HT18 - VT21 Inriktning: Ekonomi, marknadsföring 2018-02-27 EK-EK Gymnasiegemensamma ämnen (GGÄ) Ämne Kurs Kurskod Poäng ht18 vt19 ht19 vt20 ht20 vt21 Schema Engelska Engelska 5 ENGENG05 100 40 40 80 Engelska Engelska 6 ENGENG06 100 40 45 85 Historia Historia 1b HISHIS01b 100 45 40 85 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100. Nyköpings Enskilda Gymnasium Ekonomiprogrammet Inriktning juridik Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng Ämne Kurs Kurskod Poäng åk 1 åk 2 åk 3 Engelska Engelska 5 ENGENG05 100 100 Engelska Engelska 6 ENGENG06 100 100 Historia Historia 1b HISHIS01b 100 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 50 50 Matematik Matematik 1b MATMAT01b 100 100 Matematik Matematik 2b MATMAT02b 100. Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Utbildningen är en bra grund för vidare studier inom juridik eller ekonomi Juridik på Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av juridik och samhällsfrågor och som har siktet inställt på högre studier i dessa ämnen. Du läser kurser i juridik och kriminologi och fördjupar dig också i juridiska frågeställningar i ämnen som samhällsvetenskap, psykologi och filosofi Inriktningar och programfördjupning 300 poäng. Första året läser alla elever samma kurser. Inför andra året väljer du en av programmets två nationella inriktningar, antingen Ekonomi eller Juridik

Räkna ut ditt meritvärde - Gymnasiu

 1. Så här ser utbildningsplanen ut för Ekonomiprogrammets olika inriktningar
 2. Inriktning Juridik Inriktningskurser EK-juridik TOTALT TOTALT INTERNATIONELL EKONOMI FÖRETAGSEKONOMI 2 FILOSOFI 1 AFFÄRSJURIDIK NATURKUNSKAP 2 ENGELSKA 7 MODERNA SPRÅK ENTREPRENÖRSKUNSKAP OCH FÖRETAGANDE MATEMATIK 3b Timmar Timmar Programfördjupning, 300 poäng (exempel) Poäng Timmar TOTALT TOTALT Poäng Timmar Timmar Timmar Timmar 20/21.
 3. istration 1, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng ADMADM01-DI. Ad
 4. Ekonomiprogrammet, Ekonomi Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Summa Kursnamn (Poäng) 19/20 20/21 21/22 poäng Schablonkurser Individuellt val (200) 100 100 200 Moderna språk (100) 100 100 Programfördjupning (300) 100 200 300 Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 (100) 100 100 Engelska 6 (100) 100 100 Historia 1b (100) 100 100 Idrott och hälsa 1 (100) 50 50 100 Matematik 1b (100) 100 100.
 5. Pedram berättar om hur det är att gå Nyköpings Enskilda Gymnasium - Ekonomiprogrammet med inriktning juridik
 6. ProCivitas har som målsättning att bli Malmös, och Sveriges, bästa gymnasium. På ProCivitas ställer vi höga krav på våra elever och vår verksamhet. Våra lärare är experter på att möta och utmana studiemotiverade elever så att de når sin fulla potential. Hos oss präglas kulturen av engagemang, gemenskap och entreprenörskap

Ekonomiprogrammet Midsommarkransens gymnasiu

 1. Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som.
 2. Inriktning Ekonomi. Inriktningen vänder sig till dig som vill studera ekonomi och är intresserad av entreprenörskap och företagande. Under studietiden kommer du få lära dig att söka, analysera och värdera information källkritiskt utifrån frågeställningar om samhällsekonomi och juridik. Inom det företagsekonomiska området.
 3. Fördjupning Ekonomi 300 POÄNG Affärsjuridik 100 Företagsekonomisk specialisering 100 POÄNGPLAN MIKAEL ELIAS GYMNASIUM STOCKHOLM EKONOMIPROGRAMMET - INRIKTNING JURIDIK GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 POÄNG Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3.
 4. Simning. Du tränar tre gånger i veckan i Kungsbacka simhall. Som NIU-elev läser du ämnet specialidrott. I detta ämne ingår kurserna idrottsspecialisering 1-2 och tränings- och tävlingslära 1-2, totalt 400 poäng. Genom detta upplägg kopplas teori och praktik ihop på ett tydligt sätt
 5. Handel, ekonomi och juridik. Distans, 100 poäng. Redovisning 2 Ämnes-/kursplan. FÖRRED02 (Länk till extern sida.) Anmälningskod. FÖRRED02-DI. Skolform. Gymnasial utbildning. 5 Kursstarter Sortera efter: Sortera.
 6. Handel, ekonomi och juridik. 100 poäng. Företagsekonomi - specialisering Ämnes-/kursplan. FÖRFÖR00S (Länk till extern sida.) Anmälningskod. FÖRFÖR00S-DI. Skolform. Gymnasial utbildning. 5 Kursstarter Sortera efter: Sortera.

Ekonomiprogrammet - Rudbec

Fotboll. Du tränar på förmiddagar tre gånger i veckan på på de idrottsplatser, planer och hallar som finns i Kungsbacka. Som NIU-elev läser du ämnet specialidrott. Inom detta ämne ingår kurserna idrottsspecialisering 1-3 och tränings- och tävlingslära 1. Genom detta upplägg kopplas teori och praktik ihop på ett tydligt sätt ekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får också kunskap om ekonomiska förhållanden i samhället, om olika länders förutsättningar för handel och grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Du lär dig också om villkor för hållbar utveckling, både ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Du studerar även psykologi vilket ger dig perspektiv på hur människor. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng FÖSPER01-AR. Privatjuridik - distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng JURPRI0-AR. Redovisning 1- distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng FÖRRED01-AR. Rätten och samhället - distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng FÖRRED01-DI. Redovisning 2, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng FÖRRED02-DI. Rätten och samhället, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng JURRÄT0-DI. Service och bemötande 1, distan Individuellt val - Tullinge gymnasium. Inför kommande läsår 2021/22 ska du som går i åk 2 välja kurser att läsa inom ramen för det individuella valet. Du ska bara välja kurser motsvarande det antal poäng som saknas i din individuella studieplan. Det är viktigt att du tittar i din studieplan för att se hur många poäng du behöver.

Ekonomiprogrammet Anna Whitlocks gymnasiu

Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRFÖR00S. Företagsekonomi 1 distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRFÖR01. Företagsekonomi 2 distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRFÖR02. Inköp 1 distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans. Handel, ekonomi och juridik. Distans, 100 poäng. Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet Ämnes-/kursplan. GYAREK. Anmälningskod. GYARB EK. Skolform. Gymnasial utbildning. 0 Kursstarter Det finns inga kursstarter att ansöka till. Frågor & svar ; Skolor ; Kontakta oss ; Tillgänglighetsredogörelse ; Webbplatskarta ; Vuxenutbildningen i Strängnäs (Länk till extern sida.) Genom att trycka. Ekonomi- och redovisningsassistent, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 700 poäng EKONOMI- Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng FÖRMAD0-DI. Privatjuridik, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng JURPRI0-DI. Redovisning 1, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng FÖRRED01-DI. Redovisning 2, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng. Internationell ekonomi, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng SAMINE0-DI. Ledarskap och organisation, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng LEDLED0-DI. Logistik 1, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng INKLOG01-DI. Logistik 2.

Personal - HydroTerra Ingenjörer AB

Ekonomiprogrammet Kärrtorps gymnasiu

Ekonomiprogrammet - Gymnasium Skövde Västerhöjd. Gefällt 172 Mal. Ekonomiprogrammet - Gymnasium Skövde, Västerhöjd. Programmet för dig som vill fördjupa dig inom ekonomi och juridik Jag går i nian just nu och jag vill bli tandläkare i framtiden. mina poäng är 185 och jag vet inte om jag kan komma in i en bra gymnasium med mina poäng. jag är ganska bra på de ämnen som krävs mest av men jag har inte lätt för att plugga :( kan du ge mig förslag? Fråga SYV: Eftersom poängen växlar från år till år är det svårt att förutse vilket gymnasium du kan komma in.

 • Wertpapier KESt Österreich umgehen.
 • Sims 4 Military mod.
 • Casino Bonus ohne Einzahlung Liste.
 • Excel 2013 import JSON.
 • Blockchain Programmierer.
 • Python does not find module.
 • ETF Auszahlplan DKB.
 • IOTA Raspberry Pi 3.
 • SOLIDpower Australia.
 • SEO nachrichten.
 • Welche Kryptowährung ist die beste.
 • Double Vigenère cipher.
 • Eon Aktie News.
 • Null Provision Haus kaufen.
 • Decentraland worth it Reddit.
 • Moon surface.
 • Leben auf einer Bohrinsel.
 • Moen shower Nebia.
 • How to play Bustabit.
 • Film Release 2021.
 • NiceHash trustworthy.
 • Leben auf einer Bohrinsel.
 • Festnetz Tarife Österreich.
 • R yurop.
 • Linzhi linzhiphoenix.
 • Pacific Biosciences Investor relations.
 • Pareto Prinzip.
 • Supply chain explained.
 • Mijndomein Energie.
 • Wallet dat private key export.
 • Julian Hosp Mentor.
 • Instagram text art.
 • Www stocktwits com NIO.
 • NEAR token wallet.
 • AVAX Coin kaufen.
 • 50 Rendite.
 • Ebookers Kontakt Telefon.
 • BH Emoji.
 • Culham.
 • Aave LEND Euro.
 • Mercer KiwiSaver pds.